Cookies na stronach internetowych Schlüter

Używamy cookies, aby umożliwić Państwu przyjemne przeżycia online. Jeżeli klikniesz na "akceptuję" i nie zmienisz swoich ustawień, zezwalasz na stosowanie cookies. W każdej chwili istnieje możliwość zmiany tych ustawień.
Dalsze informacje

logo

Schlüter®-DITRA 25

Obróbka

  1. Podłoże musi być nośne i wolne od substancji utrudniających przyczepność. Ewentualnie konieczne wyrównanie podłoża musi nastąpić przed ułożeniem maty Schlüter®-DITRA 25.
  2. Układanie Schlüter®-DITRA 25 uzeleżnione jest od rodzaju podłoża. Klej musi posiadać dobrą przyczepność i powinien być w stanie zakotwić się we włókninie nośnej maty Schlüter®-DITRA 25. Przy prawie wszystkich podłożach można użyć zwykłego kleju do płytek ceramicznych. Należy jednak sprawdzić jego przydatność do zastosowania na danym podłożu. Przy stosowaniu materiału okładzinowego o wymiarach ≥ 30 cm w celu szybszego wiązania i schnięcia zaprawy klejowej polecamy kleje hydraulicznie wiążące.
  3. Klej naniesiony zostaje na podłoże przy użyciu szpachli ząbkowanej 3 x 3 mm lub 4 x 4 mm.
  4. Pasma maty Schlüter®-DITRA 25 odpowiednio przycięte, układamy warstwą włóniny nośnej na uprzednio nałożonym kleju. Przy pomocy pacy zacierającej, przesuwając ją w jednym kierunku, wciskamy w klej matę Schlüter®-DITRA 25. Należy przestrzegać czasu otwarcia kleju. Już podczas rozkładania maty Schlüter®-DITRA 25 trzeba ją dokładnie dopasować i lekko naciągnąć. Warto wykonywać te prace z pomocnikiem, wówczas będzie to bardziej dokładne i łatwiejsze. Pojedyncze pasma po bokach i na końcach przycinamy równo i układamy na styk. Wskazówka: jeżeli mata Schlüter®-DITRA 25 ułożona zostaje jedynie jako warstwa oddzielająca, nie jest konieczne naklejenie na styki pomiędzy poszczególnymi pasmami taśmy uszczelniającej Schlüter®-KERDI-KEBA. Gdy ma ona jednak spełniać funkcję uszczelnienia należy postępować według wskazówek dotyczących uszczelnienia.
  5. Aby zapobiec uszkodzeniom rozłożonej już maty lub odspojeniu się jej od podłoża, ułożyć tymczasowo na macie deski (przede wszystkim w miejscach, gdzie transportowany jest materiał). Tak samo konieczna jest ochrona przed bezpośrednim nasłonecznieniem lub deszczem w przypadku montażu na zewnątrz budynków. Wodę, która znajdzie się w zagłębieniach maty należy usunąć przed nałożeniem warstwy kleju.
  6. Bezpośrednio po naklejeniu maty Schlüter®-DITRA 25 można rozpocząć układanie płytek ceramicznych metodą cienkowarstwową, przy użyciu odpowiednio dobranego do rodzaju okładziny kleju. W tym celu w zagłębienia maty Schlüter®-DITRA 25 nakładamy warstwę kleju do płytek ceramicznych za pomocą gładkiej strony szpachli, a następnie ząbkowaną stroną szpachli rozprowadzamy ten klej po całej powierzchni maty. Na tak przygotowanym podłożu układa się płytki, zatapiając na ile się da ich całą powierzchnię w kleju. Wielkość uzębienia szpachli musi być dostosowana do wielkości płytki. Należy przestrzegać norm tzw. czasu otwarcia kleju.
  7. Przy spoinach dylatacyjnych dzielących powierzchnię posadzki na odpowiednie pola, spoinach brzegowych i połączeniowych należy wziąć pod uwagę wskazówki zawarte w niniejszej informacji technicznej jak również reguły rzemiosła płytkarskiego.

Kontakt ze Schlüter-Systems:

Schlüter-Biuro Obsługi
Schlüter-Systems KG
Schmölestraße 7
58640 Iserlohn
Niemcy
+49 2371 971-520

image

Prosze do nas napisać!

Maja Panstwo pytania lub uwagi?

Ważne informacje dodatkowe

nasze produkty i warianty naszych produktów znajdą Państwo tutaj:

Legenda "Produkty"

W celu uproszczenia i ułatwienia obsługi tabel stosujemy następujące symbole i skróty:

image image

= nowe produkty

= oferowane są także perforacje na życzenie (okrągłe)     

 

Wymiary:
H = wysokość
L = długość
B = szerokość


Rodzaje opakowań::
PL = europaleta
KV = skrzynka
BV = pęk (wszystkie profile, o ile nie jest to inaczej zaznaczone, pakowane są w wiązki po 10 szt.)
P = paczka
R = rolka
St. = sztuka / sztuki