Cookies na stronach internetowych Schlüter

Pliki cookie pomagają nam świadczyć nasze usługi. Korzystając z naszych usług, użytkownik wyraża zgodę na stosowanie przez nas plików cookie. Dalsze informacje

logo

Schlüter®-DITRA 25

Podłoża na których ułożyć można Schlüter®-DITRA 25:

Podłoża, na których ma być układana Schlüter ®-DITRA 25 muszą zasadniczo nadawać się do mocowania, tzn. należy sprawdzić czy są odpowiednio równe, nośne, czyste i nie wykluczają klejenia. Należy usunąć elementy mogące przeszkadzać w uzyskaniu odpowiedniej przyczepności. Należy też wyeliminować z powierzchni elementy mogące ograniczać przyczepność. Wyrównanie podłoża lub wykonanie wyższego jastrychu lub jastrychu ze spadkiem musi nastąpić przed ułożeniem maty Schlüter®-DITRA 25.

Beton
Beton podlega długotrwałym odkształceniom poprzez kurczenie. W podłożu takim jak beton, lub beton sprężony mogą pojawić się naprężenia. Poprzez wbudowanie Schlüter®-DITRA 25 zostają przejęte naprężenia powstałe pomiędzy betonem a okładziną ceramiczną (w obszarze podłogi i ściany). Dzięki temu można rozpocząć układanie okładziny ceramicznej już w chwili, gdy beton osiągnie wystarczającą wytrzymałość.

Jastrych cementowy
Zgodnie z obowiązującymi zasadami można przystąpić do układania okładzin ceramicznych na świeżych jastrychach cementowych dopiero po upływie 28 dni, czyli po takim okresie, który gwarantuje, że wstępne odkształcenia spowodowane kurczeniem zostały zakończone. Jastrychy pływające oraz jastrychy z ogrzewaniem podłogowym również po upływie tego czasu ulegają odkształceniom lub pękają, np. na skutek obciążeń mechanicznych i termicznych.

W przypadku stosowania Schlüter®- DITRA 25 płytki układać można na świeżym jastrychu cementowym, w momencie kiedy można po nim zacząć chodzić.

Występujące ewentualnie później rysy i odkształcenia jastrychu neutralizowane zostają przez DITRA 25 i nie są przenoszone na powierzchnię posadzki z płytek.

Jastrychy anhydrytowe
Zgodnie z obowiązującymi zasadami można przystąpić do układania okładzin ceramicznych na jastrychach anhydrytowych dopiero wtedy, gdy ich wilgotność końcowa wynosi max. 0,5 CM-%. Dzięki zastosowaniu Schlüter®-DITRA 25 można układać płytki ceramiczne już przy wilgotności końcowej mniejszej niż. 2,0 CM-%.

O ile jest to konieczne, należy powierzchnię jastrychu przygotować zgodnie z regułami rzemiosła i wskazówkami producenta (oszlifować, zagruntować).

Schlüter®-DITRA 25 naklejona zostaje przy użyciu zwykłego kleju do ceramiki lub innego cienkowarstwowego kleju, dobranego odpowiednio do podłoża. Dzięki zastosowaniu maty Schlüter®-DITRA 25 jastrych chroniony jest przed wilgocią wnikającą z powierzchni. Jastrychy anhydrytowe są wrażliwe na wilgoć, z tego względu należy je chronić przed jej wpływem.

Jastrych z ogrzewaniem podłogowym
Mata Schlüter®-DITRA 25 może być zastosowana również na jastrychach z ogrzewaniem zgodnie z wcześniej wymienionymi wskazówkami (jastrychy cementowe i anhydrytowe). Przy zastosowaniu maty Schlüter®-DITRA 25 już po upływie 7 dniu od ułożenia okładziny ceramicznej, można rozpocząć stopniowe ogrzewanie. Rozpoczynając przy temperaturze zasilania 25 °C, podwyższając ją o max. 5 °C dziennie do temperatury użytkowej o wysokości max. 40 °C. Kanały powietrzne znajdujące się pod matą Schlüter®-DITRA 25 zapewniają szybkie i równomierne rozłożenie ciepła pod okładziną ceramiczną.

Wskazówka:
Przy jastrychach z ogrzewaniem podłogowym zalecamy zastosowanie naszego systemu Schlüter®-BEKOTEC-THERM jako posadzki klimatyzowanej.

Schlüter®-DITRA 25 zalecamy również jako matę oddzielającą przy ogrzewaniu podłogowym wykonanym z cienkich elektrycznych mat grzewczych. Schlüter®- DITRA 25 ułożona może być pod lub ponad matą grzewczą. Lepszą funkcję oddzielenia uzyskuje się jednak przy ułożeniu maty Schlüter®-DITRA 25 ponad matą grzewczą. Do montażu należących do systemu kabli grzewczych wraz z Schlüter®-DITRA-HEAT opracowana została specjalna mata oddzielająca do elektrycznego ogrzewania podłóg i ścian. Dalsze informacje w prospekcie 6.4.

Suchy jastrych
Po prawidłowym zabudowaniu elementów suchego jastrychu zgodnie ze wskazówkami producenta, przy stosowaniu Schluter®- DITRA 25 możliwy jest dowolny maksymalny format płytek.

Mur
Spoinowany mur z cegły, cegły silikatowej, piaskowca, kamieni wiązanych zaprawą cementową, betonu komórkowego i tym podobnych, nadaje się jako podłoże pod Schlüter®-DITRA 25. Przed ułożeniem Schlüter-DITRA 25 zlikwidować wszelkiego rodzaju nierówności. Przede wszystkim podczas napraw jak też przy przebudowie i rozbudowie spotykamy się z podłożami wykonanymi z różnych materiałów (tzw. mur mieszany), przy których, tam, gdzie graniczą ze sobą różne rodzaje materiałów dochodzi do pęknięć, co spowodowane jest różną odkształcalnością graniczących ze sobą materiałów. Dzięki zastosowaniu Schlüter®-DITRA 25 wynikające stąd naprężenia i pęknięcia nie są przenoszone na okładzinę ceramiczną.

Tynk gipsowy / cegły gipsowe
Przy podłożach gipsowych należy sprawdzić czy są one, zgodnie z obowiązującymi zasadami, suche. Powierzchnię, o ile to konieczne, należy zagruntować. Schlüter®- DITRA 25 naklejamy przy użyciu zwykłego kleju do ceramiki lub innego cienkowarstwowego kleju, dobranego odpowiednio do podłoża.

Balkony / tarasy
Schlüter®-DITRA 25, w swej funkcji jako mata oddzielająca, neutralizuje naprężenia pomiędzy podłożem a okładziną ceramiczną, które występują na balkonach, przede wszystkim wskutek częstych i wysokich obciążeń termicznych. Poza tym przy wspornikowych balkonach i tarasach na gruncie Schluter®-DITRA 25 może pełnić funkcję jedynego uszczelnienia zespolonego z posadzką z płytek (przestrzegać wskazówek dotyczących uszczelnienia). Podłoże (beton lub jastrych) powinno posiadać odpowiedni spadek.

W przypadku gdy stare okładziny są w wystarczającym stopniu nośne i posiadają odpowiedni spadek, można użyć podczas naprawy, istniejącą okładzinę bezpośrednio jako podłoże. Poza tym, przed klejeniem Schlüter®-DITRA 25 należy usunąć luźne lub niewystarczająco przyczepne części oraz braki lub brakujące spadki wyrównać 6.1 Schlüter®-DITRA 25 5 odpowiednią gotową zaprawą. W przypadku posadzek z płytek o krawędziach ≥ 30 x 30cm zalecamy stosowanie Schlüter®- DITRA-DRAIN (patrz prospekt 6.2).

Tarasy dachowe
W przypadku tarasów dachowych ponad pomieszczeniami mieszkalnymi i użytkowymi oraz pozostałymi pomieszczeniami, jak również powierzchnie zadaszeń należy najpierw – zgodnie z obowiązującym zasadami wykonywania konstrukcji dachów – ukształtować jako dach płaski. W przypadku ocieplonych powierzchni mieszkalnych i użytkowych (jak również pomieszczeń z oczekiwanymi różnicami temperatur w stosunku do temperatur zewnętrznych) należy zastosować zgodny z normami układ konstrukcyjny z paroizolacją i górnym uszczelnieniem. W razie potrzeby należy przestrzegać oddzielnych norm obowiązujących w danym kraju jak również obowiązujących wytycznych. Ponad izolacją przeciwwilgociową należy ułożyć drenaż (Schlüter®-TROBA lub Schlüter®-TROBA-PLUS), na którym układa się jastrych lub warstwę rozkładającą obciążenia. Na powierzchnię jastrychu przykleja się Schlüter®-DITRA 25 jako warstwę oddzielającą pomiędzy jastrychem a okładziną ceramiczną i jako ochronę jastrychu przed wilgocią. Schlüter®-DITRA 25 jako mata oddzielająca neutralizuje występujące na tarasach naprężenia pomiędzy podłożem a okładziną ceramiczną, będące skutkiem częstych i silnych zmian temperatur. W przypadku posadzek z płytek o krawędziach ≥ 30 x 30cm zalecamy stosowanie Schlüter®-DITRA-DRAIN (patrz prospekt 6.2).

Okładziny z tworzywa sztucznego
Powierzchnie muszą być nośne i tak przygotowane aby możliwe było naniesienie odpowiedniego kleju w którym tkanina nośna Schlüter®-DITRA 25 będzie się mogła zakotwić. Przed montażem należy sprawdzić, czy podłoże nadaje się do klejenia i montażu maty Schlüter®-DITRA 25.

Płyty wiórowe i prasowane
Materiały te podlegają odkształceniom, w szczególności wskutek wpływu wilgoci (również bardzo zmieniającej się wilgotności powietrza). Z tego też względu należy używać płyt impregnowanych.

Płyty mogą być użyte jako podłoże zarówno na podłodze jak i na ścianie. Grubość płyt należy dobrać tak, aby wraz z użytą podkonstrukcją zachowały wystarczającą stabilność formy. Do mocowania płyt należy użyć wkrętów, mocowanych w niezbyt dużych odstępach. Połączenia płyt pomiędzy sobą należy wykonać na wpust i pióro. Połączenia te muszą być sklejone. Pomiędzy płytami a elementami budowlanymi należy zachować odstęp na brzegu ok. 10 mm. Schlüter®- DITRA 25 neutralizuje występujące naprężenia w kierunku okładziny ceramicznej i zapobiega wnikaniu wilgoci.

Podłogi z desek
Na nośnych podłogach z desek połączonych na wpust i pióro, przykręconych w wystarczający sposób do podłoża, możliwe jest ułożenie okładzin ceramicznych. Przed ułożeniem maty Schlüter®-DITRA 25 podłoże drewniane powinno wykazywać równomierną wilgoć. W praktyce sprawdziła się metoda naniesienia dodatkowej warstwy płyt wiórowych lub prasowanych. Nierówności podłogi należy wyrównać stosując odpowiednie masy szpachlowe.

Asfalt lany
Schlüter®-DITRA 25 umożliwia układanie posadzek ceramicznych na odpowiednio nośnych, odpowiadających normom nieogrzewanych jastrychach asfaltowych we wnętrzach. Powierzchnia podłoża powinna być opiaskowana lub przygotowana w inny sposób, tak aby zaprawa cienkowarstwowa służąca do przyklejenia maty Schlüter®- DITRA 25 posiadała wystarczającą przyczepność do podłoża.


Kontakt ze Schlüter-Systems:

Schlüter-Biuro Obsługi
Schlüter-Systems KG
Schmölestraße 7
58640 Iserlohn
Niemcy
+49 2371 971-262

image
Prosze do nas napisać!

Maja Panstwo pytania lub uwagi?

Ważne informacje dodatkowe

nasze produkty i warianty naszych produktów znajdą Państwo tutaj:

Legenda "Produkty"

W celu uproszczenia i ułatwienia obsługi tabel stosujemy następujące symbole i skróty:

image image

= nowe produkty

= oferowane są także perforacje na życzenie (okrągłe)     

 

Wymiary:
H = wysokość
L = długość
B = szerokość


Rodzaje opakowań::
PL = europaleta
KV = skrzynka
BV = pęk (wszystkie profile, o ile nie jest to inaczej zaznaczone, pakowane są w wiązki po 10 szt.)
P = paczka
R = rolka
St. = sztuka / sztuki