logo

Schlüter®-KERDI-BOARD-N /-NLT

Zastosowanie i funkcja

Schlüter-KERDI-BOARD-N są prefabrykowanymi elementami do zabudowy przeznaczonymi do wykonywania nisz i półek w ścianach, wykonanymi z multifunkcjonalnego podłoża pod płytki Schlüter-KERDI- -BOARD. Można je oklejać płytkami metodą cienkowarstwową lub odpowiednimi szpachlówkami lub warstwami tynku.

Prefabrykowane zestawy Schlüter-KERDI-BOARD- NLT z techniką LIPROTEC umożliwiają wykonanie oświetlonych niszy w różnego rodzaju ścianach.

Nisze dostępne są w kilku rozmiarach, a oświetlenie w różnych barwach światła. Dostarczone moduły LED można umieszczać w ościeżu w zależności od potrzeb na przedniej krawędzi, bezpośrednio w środku lub na tylnej ścianie, na której układane będą płytki. W tym celu moduły LED oferowane są w różnych długościach jako łączone wtykowo w technologii Plug & Play. Dopasowane do systemu sterowniki Bluetooth lub kable i rozdzielacze do wielokrotnych podłączeń można znaleźć w cenniku LIPROTEC. W dostarczanym zestawie Schlüter-KERDIBOARD- NLT-BR znajduje się sterowanie Bluetooth.


Schlüter®-KERDI-BOARD-N /-NLT

Obszary zastosowań i obróbka

 • Schlüter-KERDI-BOARD-N:

Zabudowa w Schlüter-KERDI-BOARD:

 1. Po ustawieniu i dokładnym zaznaczeniu wymiarów zewnętrznych, wycina się odpowiednio materiał ściany.
 2. W zależności od materiału konstrukcji wykonywaną niszę zamocować wkrętami do drewna lub wkrętami szybkiego montażu. Maksymalny rozstaw wkrętów wynosi 250 mm. Należy stosować podkładki Schlüter-KERDI-BOARD-ZT. Wkręty osadzić w spoinach połączeń. Dodatkowe wzmocnienie można uzyskać przez naniesienie kleju montażowego Schlüter-KERDI-FIX na wewnętrzną stronę kołnierza niszy.
 3. Jeżeli montaż następuje w obszarach mokrych, połączenia wokół zewnętrznego kołnierza należy uszczelnić przez naklejenie dostarczonej manszety uszczelniającej KERDI za pomocą kleju Schlüter-KERDI-COLL-L.

Montaż z płytach gipsowo-kartonowych lub w innych płytach:

 1. Po ustawieniu i dokładnym zaznaczeniu wymiarów zewnętrznych, wycina się odpowiednio materiał ściany.
 2. Wykonywaną niszę w zależności od materiału konstrukcji zamocować wkrętami do drewna lub wkrętami szybkiego montażu. Maksymalny rozstaw wkrętów wynosi 250 mm. Przykręcanie następuje przez kołnierze niszy (odstęp ok. 6 mm od zewnętrznej krawędzi). Dodatkowe wzmocnienie można uzyskać przez naniesienie kleju montażowego Schlüter- KERDI-FIX na wewnętrzną stronę kołnierza niszy.
 3. Znajdujące się w obszarach mokrych ściany należy uszczelnić za pomocą Schlüter-KERDI. Na powierzchnie kołnierzy niszy nakleja się dostarczaną manszetę uszczelniającą KERDI za pomocą kleju uszczelniającego Schlüter-KERDI-COLL-L. Do pozostałej powierzchni ściany zastosować można hydraulicznie wiążącą zaprawę cienkowarstwową (obróbka Schlüter-KERDI - patrz prospekt 8.1). Następnie w obszarze niszy wycina się pasma KERDI.

Ważne:
W przypadku zastosowania niszy z dodatkowymi półkami pośrednimi należy przestrzegać następujących wskazówek wykonawczych:
Najpierw zaznaczyć zamierzoną pozycję wzdłuż spodniej strony pośredniej półki. Układanie płytek na części frontowej i bocznych w niszy następuje - odtąd w dół - powierzchniowo w zaprawie cienkowarstwowej. W przypadku zabudowy półek pośrednich nakłada się zaprawę cienkowarstwową na boki i tylną stronę półek a następnie wkłada w niszę tak, aby oparła się ona na ułożonych uprzednio płytkach. W przypadku zabudowy w obszarach mokrych zaleca się wykonanie półki z lekkim spadkiem do przodu. Alternatywnie układa się płytki ze spadkiem w zaprawie cienkowarstwowej. W ten sposób zapobiega się zbieraniu na półce wody w trakcie użytkowania.

 

 • KERDI-BOARD-NLT:
 1. Montaż niszy następuje jak opisano wcześniej. Przed montażem niszy należy połączyć przewód niszy z przewodem przyłączeniowym.
 2. Instalacja przewodów przyłączeniowych, zasilacza oraz sterowania następuje zgodnie z odpowiednimi instrukcjami obsługi (kod QR dostępny do pobrania - patrz poniżej).
 3. Pokrywę puszki przejściowej należy w razie potrzeby podzielić w przewidzianych do tego celu miejscach, aby umożliwić odpowiednie prowadzenie przewodów.
 4. Pokrywę lub jej części w puszce przejściowej umieścić tak, aby możliwe było prowadzenie przewodów do profilu mocującego.
 5. Pasek z samoprzylepnego uszczelnienia KERDI przykleić tak, żeby powstały kanał przewodu zamknięty był z obu stron. Aby przeprowadzić przewód w samoprzylepnym uszczelnieniu KERDI należy wyciąć mały otwór. Zapobiegać on będzie przedostaniu się kleju do puszki przejściowej.
 6. Klej do płytek nanosi się za pomocą ząbkowanej szpachli.
 7. Przewód przejściowy prowadzi się przez otwór do przewodów w profilu mocującym.
 8. Perforowane ramię mocujące profilu wciska się w warstwę kleju i odpowiednio ustawia.
 9. Przylegające do profilu płytki mocno wcisnąć w klej i tak ustawić, aby licowały one z powierzchnią profilu. Płytki układane w obszarze ramienia mocującego profilu muszą stykać się całą swoją powierzchnią z klejem.
 10. Pomiędzy profilem i płytką należy pozostawić szczelinę ok. 1,5 mm i wypełnić ją w całości zaprawą spoinową.
 11. 11. W trakcie układania płytek na ściankach bocznych zapewnić, żeby warstwa płytek na kleju nie przekraczała 12 mm.
 12. Pasmo LED RGB+W można skrócić odpowiednio do wielkości otworu oklejonej płytkami niszy.
 13. Pasmo LED podłącza się za pomocą wtyczki do przewodu przyłączeniowego i wciska w profil.

Wskazówka: moduły Schlüter-LIPROTEC nie wymagają żadnej specjalnej pielęgnacji lub konserwacji. Do delikatnych powierzchni nie używać żadnych środków czyszczących o właściwościach ściernych. Uszkodzenia powierzchni anodowanej naprawić można jedynie przez ich polakierowanie. Wszelkie środki czyszczące nie mogą zawierać kwasów solnych, kwasów fluorowodorowych i surowej benzyny (element składowy silikonowych oczyszczaczy).


Schlüter®-KERDI-BOARD-N /-NLT

Materiał

Schlüter-KERDI-BOARD-N/-NLT wykonane są z ekstrudowanej twardej pianki XPS o grubości płyt 12,5 mm o powierzchni pokrytej obustronnie specjalnym, nie zawierającym cementu materiałem usztywniającym i włókniną do skutecznego kotwienia w zaprawach cienkowarstwowych lub szpachlówkach. Powierzchnie płyt posiadają z jednej strony nadrukowaną siatkę 10 x 10 mm, ułatwiającą cięcie.

Właściwości materiału i zakres zastosowania:

Schlüter-KERDI-BOARD-N/-NLT jest wodoodporna i wytrzymała na występujące zwykle w połączeniu z okładzinami ceramicznymi oddziaływania chemiczne. W obszarach, gdzie jest to konieczne, w połączeniu z Schlüter-KERDI względnie -KERDI-BOARD można wykonać sprawdzone uszczelnienie zespolone.

KERDI-BOARD-N/-NLT ma prostą powierzchnią i nie odkształca się pod wpływem jednostronnego działania temperatury lub wilgoci, jest odporna na starzenie i charakteryzuje się wysoką stabilnością. KERDI-BOARD-N/-NLT nadaje się do różnorodnych zastosowań.

Należy sprawdzić podłoże na dostateczną stabilność lub pozostałe wymagania związane z obiektem.

W zależności od spodziewanych obciążeń chemicznych lub mechanicznych należy sprawdzić możliwość stosowania modułów Schlüter-LIPROTEC w danym przypadku. Poniżej podane są jedynie niektóre ogólne wskazówki.


Aluminium anodowane poprzez uszlachetnioną anodowaną powierzchnię charakteryzuje się trwałością w normalnych warunkach.

Aluminium jest wrażliwe na media alkaliczne. Materiały cementowe w połączeniu z wodą mają właściwości alkaliczne i w zależności od koncentracji i czasu oddziaływania mogą prowadzić do korozji (powstawanie wodorotlenku glinu).

Z tego powodu zaprawę i materiał spoinowy należy natychmiast usunąć z powierzchni profilu, a świeżo wykonanych posadzek nie należy przykrywać folią.


Schlüter®-KERDI-BOARD-N /-NLT

Uszczelnienie z Schlüter-KERDIBOARD-N

Schlüter-KERDI-BOARD-N nadaje się zgodnie z obowiązującą normą dotyczącą uszczelnień DIN 18534 do stosowania w klasach oddziaływania wody: W0-I do W3-I*. Poza tym Schlüter-KERDI-BOARD- N posiada ogólne świadectwa kontroli nadzoru budowlanego (abP).

Klasy oddziaływania wilgotności zgodnie z ZDB: 0 do B0 jak również A i C.

Schlüter-KERDI-BOARD-N posiada zgodnie z ETAG 022 (Uszczelnienia zespolone) europejskie świadectwo (ETA = European Technical Assessment) oraz znak CE.

* Z abP i/lub wg ETA odpowiednio ETAG 022.

Do obszarów, w których wymagana jest zgodność z CE lub odpowiednio abP (ogólne świadectwa kontroli nadzoru budowlanego) należy stosować jedynie wypróbowane w systemie zaprawy cienkowarstwowe.

W razie potrzeby dalszych informacji na temat użytkowania i zabudowy wypróbowanych w systemie zapraw cienkowarstwowych lub przysłania odpowiednich świadectw kontrolnych i dopuszczeń należy skontaktować się z naszym działem techniczno- handlowym (patrz także prospekt 12.1 Schlüter-KERDI-BOARD).


Schlüter®-KERDI-BOARD-N /-NLT

Produkty


Schlüter-KERDI-BOARD-NLT

Prefabrykowane zestawy Schlüter-KERDI-BOARD-NLT z techniką LIPROTEC umożliwiają wykonanie niszy z oświetelenim w różnego rodzaju ścianach. Zestawy nisz z oświetleniem dostępne są w różnych rozmiarach i z różną barwą światła.

Schlüter-KERDI-BOARD-NLT

Wskazówka: Wymiary dotyczą wewnętrznych krawędzi. Jako pierwszy wymiar podano długość krawędzi oświetlonej.


Schlüter-KERDI-BOARD-NLT-BR

Schlüter-KERDI-BOARD-NLT-BR to prefabrykowane zestawy do nisz KERDI-BOARD w technologii LIPROTEC-LED RGB+W Plug & Play wraz z odbiornikiem Bluetooth/radiowym. Różne kolory światła można wybierać za pomocą dołączonego pilota radiowego lub odpowiednich smartfonów oraz tabletów z technologią Bluetooth.

Schlüter-KERDI-BOARD-NLT-BR


Schlüter®-KERDI-BOARD-N /-NLT


Kontakt ze Schlüter-Systems:

Schlüter-Biuro Obsługi
Schlüter-Systems KG
Schmölestraße 7
58640 Iserlohn
Niemcy
Tel. +49 2371 971-262

image
Prosze do nas napisać!

Maja Panstwo pytania lub uwagi?

Ważne informacje dodatkowe

nasze produkty i warianty naszych produktów znajdą Państwo tutaj:

Powierzchnie metalowe
Powierzchnie metalowe

Przegląd: od "stali nierdzewnej" po "aluminium Toskania brązowe"

Legenda "Produkty"

W celu uproszczenia i ułatwienia obsługi tabel stosujemy następujące symbole i skróty:

image image image

= Easycut

= Easyfill

= oferowane są także perforacje na życzenie (okrągłe)     

 

Wymiary:
H = wysokość
L = długość
B = szerokość


Rodzaje opakowań::
PL = europaleta
KV = skrzynka
BV = pęk (wszystkie profile, o ile nie jest to inaczej zaznaczone, pakowane są w wiązki po 10 szt.)
P = paczka
R = rolka
St. = sztuka / sztuki