logo

Schlüter®-LIPROTEC-LLPM /-LLP /-LLPE

Zastosowanie i funkcje

 

Schlüter-LIPROTEC-LLPM / -LLP / -LLPE to moduły LED składające się z elastycznego węża LED, na całej powierzchni osłoniętego, zapewniającego równomierne oświetlenie oraz profilu mocującego z aluminium lub szczotkowanej stali nierdzewnej. Moduły LED są dostępne w wersjach o stałej temperaturze barwowej białego światła 3000 K lub 4900 K lub emitującej kolorowe światło w technologii RGB+W. Te ostatnie umożliwiają ustawienie ponad 16 milionów różnych odcieni i temperatur barwowych w zakresie 2500 K–6500 K.

Profile nośne umożliwiają zastosowanie od wysokości konstrukcyjnej 11 mm. Istnieje możliwość montażu w ścianach, sufitach i kabinach prysznicowych. We wnętrzach, w których występują mniejsze obciążenia, moduły LED Schlüter-LIPROTEC-LLPM można stosować w połączeniu z białymi wężami LED także w obszarze podłogowym (patrz legenda obszarów zastosowania). Do stosowania w otoczeniu basenowym oraz w ścianach na zewnątrz należy używać modułu LED Schlüter-LIPROTECLLPM w profilach mocujących ze stali nierdzewnej V4A.

Moduły LED są dostępne w różnych długościach i łączone wtykowo w technologii Plug & Play.

Węże LED można skrócić w oznaczonych punktach cięcia (moduły ze światłem białym WW / NW w odstępach 25 mm, moduły RGB+W w odstępach 62,5 mm) i zamknąć dołączonymi zestawami zaślepek zgodnymi z IP. Moduły LED można w zależności od układu oświetlenia w ramach instalacji łączyć ze sobą za pomocą kabli i rozgałęziaczy. Również zasilacze oraz sterowniki Bluetooth wymagane do systemu RGB+W są wykonane w technologii Plug & Play, co ułatwia ich montaż. Są również dostępne dopasowane do systemu akcesoria, takie jak zaślepki profilowe, przewody, rozgałęziacze oraz puszki do ścian kartonowo-gipsowych z funkcją uszczelniania.
 

Schlüter®-LIPROTEC-LLPM

Moduł LIPROTEC z profilem mocującym Schlüter-DECO-SG z anodowanego aluminium lub stali nierdzewnej (V4A) z perforowanym w trapezy ramieniem mocującym umożliwia oświetlenie akcentujące w formie linii światła w emitującej kolorowe światło technologii RGB+W. Do stosowania w otoczeniu basenowym są niezbędne moduły LED LIPROTEC-LLPM z profilami mocującymi ze stali nierdzewnej V4A.

Moduł LED z białym światłem jest dostępny w głębokości montażowej 11 mm, umożliwiającej zlicowany montaż dostosowany do grubości płytek w obszarze podłogowym. W wersji RGB+W, do zastosowania w obszarze ściennym i sufitowym, wąż LED wystaje ok. 3 mm ponad profil. (Patrz także opis techniczny produktu 2.16 Schlüter®-DECO-SG).

Odpowiednie obszary zastosowania:

 • Obszary prysznicowe (montaż tylko na ścianie)
 • Obszary ścienne
 • Obszary sufitowe
 • Podłogi używane w strefach prywatnych
 • Obszar basenu, nie pod wodą (podwyższona odporność na działanie chloru)
 • ściany na zewnątrz (obszar na zewnątrz niechroniony przed wilgocią)
   

Schlüter®-LIPROTEC-LLP

Profil mocujący z anodowanego aluminium o głębokości montażu 17 mm można stosować w jednej płaszczyźnie z powierzchnią (patrz opis techniczny produktu 15.5 Schlüter®-LIPROTEC-LL). Oświetlenie akcentujące w formie linii światła jest możliwe w emitującej kolorowe światło technologii RGB+W.

Do łatwego montażu jest przeznaczony moduł montażowy KERDI-BOARD-K z wstępnie frezowanymi rowkami do mocowania profili lub kanałów kablowych LIPROTEC-ZKK.

Odpowiednie obszary zastosowania:

 • Obszary prysznicowe (montaż tylko na ścianie)
 • Obszary ścienne
 • Obszary sufitowe

 

Schlüter®-LIPROTEC-LLPE

Ten moduł LIPROTEC może być instalowany w zewnętrznych lub wewnętrznych narożnikach pomieszczeń jako oświetlenie akcentujące – w obszarze prysznica tylko w formie pionowej. Profil mocujący Schlüter-LIPROTEC-LLE składa się z anodowanego lub powlekanego farbą aluminium (patrz opis techniczny produktu 15.7 Schlüter®-LIPROTEC-LLE).

Odpowiednie obszary zastosowania:

 • Obszary prysznicowe (montaż tylko na ścianie)
 • Wewnętrzne narożniki pomieszczeń
 • Zewnętrzne narożniki pomieszczeń

Schlüter®-LIPROTEC-LLPM /-LLP /-LLPE

Obróbka

 1. Opis instalacji przewodu zasilającego, zasilacza oraz sterownika znajduje się w instrukcji montażu. (kod QR do pobrania informacji, patrz poniżej).
   
 2. Przed montażem modułów należy sprawdzić ich funkcjonalność.
   
 3. Przewód zasilający musi zostać najpierw, odpowiednio do otworu kabla, umieszczony w profilu mocującym.
   
 4. Przed montażem profilu należy wyjąć wąż LED z profilu. Opis obróbki poszczególnych profili można znaleźć w odpowiednich opisach technicznych. Podczas montażu profilu gniazdo kabla przyłączeniowego musi zostać poprowadzone od tyłu przez otwór kablowy profilu mocującego.
   
 5. Przy zastosowaniu w bezpośrednim obszarze mokrym wąż LED z zabezpieczeniem IP należy skrócić w oznaczonych punktach pod kątem 45°. Do tego celu nadają się zwłaszcza specjalne nożyce Schlüter-PROCUT. Należy się upewnić, że podczas obróbki wąż LED jest odłączony od zasilacza.

  Powierzchnia cięcia taśmy LED musi być zabezpieczona wodoszczelnie za pomocą dostarczonych silikonowych zaślepek uszczelniających oraz specjalnego kleju. Najpierw nanieść odpowiednią ilość kleju na powierzchnię silikonowej zaślepki uszczelniającej. Silikonowa zaślepka uszczelniająca jest następnie umieszczana w wężu LED i dociskana przez ok. 30 sekund. Należy sprawdzić, czy zaślepka jest czysto połączona z taśmą LED. Nadmiar kleju wytrzeć szmatką. Po ok. 30 minutach czasu schnięcia silikonowa zaślepka uszczelniająca jest trwale sklejona. Wąż LED jest uszczelniony i gotowy do użytku.
   
 6. Po montażu profili wąż LED jest za pomocą połączenia Plug & Play podłączany do przewodu zasilającego i ostrożnie wciskany w profil nośny.

Dalsze wskazówki montażowe są dostępne w dołączonej instrukcji montażu.
 

Montaż w strefie mokrej

Jeśli moduły są instalowane w miejscach narażonych na wilgoć (np. prysznice), rozwiązanie Schlüter-LIPROTEC-PZH oferuje puszkę do ścian kartonowo-gipsowych z manszetą uszczelniającą Schlüter-KERDI. Tworzy ona pustą przestrzeń dla połączeń wtykowych, aby możliwe było wykonanie odwracalnych modułów Plug & Play.

Do zastosowania puszki do ścian kartonowo- gipsowych należy wykonać wycięcie w ścianie o wymiarach 40 x 120 mm i głębokości min. 20 mm. Kabel przyłączeniowy należy poprowadzić przez przepust kablowy; należy przy tym zapewnić, aby wąż kurczliwy przylegał do kabla przyłączeniowego w obszarze manszety uszczelniającej. Przepust kablowy jest mocowany krzyżowo i jednocześnie uszczelniany za pomocą dwóch opasek kablowych znajdujących się w zestawie.

Po zamocowaniu przepustu, opaski należy skrócić. Puszka do ścian kartonowo-gipsowych jest umieszczana w wykonanym wycięciu, a manszeta uszczelniająca jest wklejana za pomocą Schlüter-KERDI-COLL-L jako uszczelnienie zespolone. Samoprzylepne manszety KERDI należy stosować w taki sposób, aby puszka do ścian kartonowo- gipsowych była szczelnie zamknięta z każdej strony. Otwór należy wykonać tylko tam, gdzie później ma być umieszczony otwór na kabel w profilu mocującym.

Wskazówka: w obszarach narażonych na wilgoć, puszkę podtynkową należy tak umiejscowić, aby nie mogła się w niej gromadzić woda.


Montaż w ścianach na zewnątrz

Jeżeli Schlüter-LIPROTEC-LLPM montowany jest w ścianach na zewnątrz jako oświetlenie akcentujące, służące do podświetlenia danego przedmiotu lub części powierzchni, wówczas moduły LED mogą być stosowane tylko w dostarczanej długości (bez skracania) i zamontowane tylko w profilach Schlüter-DECO-SG ze stali nierdzewnej V4A. Dopuszczalna temperatura na powierzchni ścian wynosi -20 do +65°C. Przy planowaniu należy uwzględnić spowodowane działaniem temperatury zmiany długości wynikające z właściwości materiału. Należy przestrzegać maksymalnej wysokości zabudowy w zależności od obowiązujących przepisów i zasad.

Komponenty systemowe do sterowania oraz elementy sieci mogą być usytuowane wyłącznie wewnątrz budynku, w obszarze chronionym przed wilgocią. Doprowadzenie przewodu do oświetlenia akcentowego LIPROTEC-LLPM należy tak zaplanować, aby zachować wymogi ochrony przeciwpożarowej i ich funkcjonowanie z uwzględnieniem konstrukcji podłoża. Należy ewentualnie przewidzieć konieczne uszczelnienie. Zapewnić przy tym trzeba odwracalną wymianę modułów LED.

Schlüter-LIPROTEC-LLPM należy tak umiejscowić, aby wykluczyć długotrwały kontakt z wodą lub śniegiem.

Przewidywana żywotność (L70F10) modułów LED wynosi na zewnątrz 20.000h (z uwzględnieniem wpływów atmosferycznych i warunków otoczenia)


Schlüter®-LIPROTEC-LLPM /-LLP /-LLPE

Materiał

Moduły Schlüter-LIPROTEC są dostępne w następujących wersjach materiałowych:

Profile (patrz tabela):

 • AE = aluminium anodowane naturalne matowe
 • EB = stal nierdzewna szczotkowana V4A Nr materiału 1.4404 = AISI 316L


Wąż LED:
Fluorowany, platynowy silikon, twardość Shore‘a 60 Stopień ochrony IP67

 

Właściwości materiału i obszary zastosowań:

W zależności od spodziewanych obciążeń chemicznych lub mechanicznych należy sprawdzić możliwość stosowania modułów LIPROTEC w danym przypadku. Poniżej podane są jedynie niektóre ogólne wskazówki.

Aluminium anodowane: aluminium dzięki uszlachetnionej anodowanej warstwie charakteryzuje się trwałością w normalnych warunkach.

Aluminium jest wrażliwe na media alkaliczne.

Materiały cementowe w połączeniu z wodą mają właściwości alkaliczne i w zależności od koncentracji i czasu oddziaływania mogą prowadzić do korozji (powstawanie wodorotlenku glinu).

Z tego powodu zaprawę i materiał spoinowy należy natychmiast usunąć z powierzchni profilu, a świeżo wykonanych posadzek nie należy przykrywać folią. Profil należy na całej powierzchni zatopić w kleju do płytek, aby nie powstawały przestrzenie, w których może gromadzić się woda. Stal nierdzewna jest bardzo odporna mechanicznie i posiada także wysoką odporność chemiczną. Również stal nierdzewna jakości 1. 4404 nie jest odporna na wszystkie oddziaływania chemiczne. Substancje takie jak kwas solny czy fluorowodorowy lub pewne koncentraty chloru oraz soli mogą powodować uszkodzenia. Dlatego też należy wcześniej sprawdzić możliwość występowania szczególnych oddziaływań.

Nieskrócone moduły LED odpowiadają stopniowi ochrony IP67. Poprzez zastosowanie dostarczonych zaślepek skrócone moduły LED mogą być zamknięte zgodnie ze stopniem ochrony IP67.

Fluorowane węże LED z silikonu platynowego są odporne na zabrudzenia i posiadają twardość Shore'a 60.


Schlüter®-LIPROTEC-LLPM /-LLP /-LLPE

Wskazówka

Moduły Schlüter-LIPROTEC nie wymagają żadnej specjalnej pielęgnacji lub konserwacji. Do delikatnych powierzchni nie używać żadnych środków czyszczących o właściwościach ściernych. Uszkodzenia powierzchni anodowanych usunąć można jedynie przez ich polakierowanie. Wszelkie środki czyszczące nie mogą zawierać kwasów solnych, kwasów fluorowodorowych i surowej benzyny (element składowy silikonowych oczyszczaczy).


Schlüter®-LIPROTEC-LLPM /-LLP /-LLPE

Produkty


Schlüter®-LIPROTEC-LLPM

Schlüter®-LIPROTEC-LLPM


Profile aus Edelstahl

Wskazówka: Do zestawu dołączona jest zaślepka oraz materiał uszczelniający, wymagane do skrócenia węża LED. 

W wersji RGB+W wąż LED wystaje na ok. 3 mm ponad profil.

Przy zastosowaniu w obszarze podłogi i do użytku prywatnego nadają się wyłącznie moduły LED o barwie białej.


Schlüter-LIPROTEC-LLPM zaślepki

Schlüter-LIPROTEC-LLPM/EK to zaślepki umożliwiające estetyczne zakończenie zestawów LED Plug & Play. Można je stosować zarówno po lewej, jak i po prawej stronie. Element utrzymujący zatapia się w kleju do płytek.

Schlüter-LIPROTEC-LLPM zaślepki


Endkappen 2

Wskazówka: B = 12 mm (moduł LED biały) / B = 15 mm (moduł LED RGB+B)


Schlüter®-LIPROTEC-LLP

Schlüter®-LIPROTEC-LLP

Wskazówka: Do zestawu dołączone są zaślepka oraz materiał uszczelniający, wymagane do skrócenia węża LED.


Schlüter®-LIPROTEC-WS/EK zaślepki

Schlüter®-LIPROTEC-WS/EK zaślepki


Schlüter®-LIPROTEC-LLPE

Schlüter®-LIPROTEC-LLPE


Schlüter®-LIPROTEC-LLE/EK zaślepki

Schlüter®-LIPROTEC-LLE/EK zaślepki

Wskazówka: Końcówki w połączeniu ze śrubami mocującymi


Schlüter®-LIPROTEC-LLPM /-LLP /-LLPE


Kontakt ze Schlüter-Systems:

Schlüter-Biuro Obsługi
Schlüter-Systems KG
Schmölestraße 7
58640 Iserlohn
Niemcy
Tel. +49 2371 971-262

image
Prosze do nas napisać!

Maja Panstwo pytania lub uwagi?

Ważne informacje dodatkowe

nasze produkty i warianty naszych produktów znajdą Państwo tutaj:

Powierzchnie metalowe
Powierzchnie metalowe

Przegląd: od "stali nierdzewnej" po "aluminium Toskania brązowe"

Legenda "Produkty"

W celu uproszczenia i ułatwienia obsługi tabel stosujemy następujące symbole i skróty:

image image

= nowe produkty

= oferowane są także perforacje na życzenie (okrągłe)     

 

Wymiary:
H = wysokość
L = długość
B = szerokość


Rodzaje opakowań::
PL = europaleta
KV = skrzynka
BV = pęk (wszystkie profile, o ile nie jest to inaczej zaznaczone, pakowane są w wiązki po 10 szt.)
P = paczka
R = rolka
St. = sztuka / sztuki